Rad­kie­wicz & Asso­cia­tes Busi­ness Law Firm
Al. Jero­zo­lim­skie 65/79 (The LIM Cen­tre — Mar­riott Hotel)
00–697 War­sza­wa
tel. +48 22 292 82 35